Pgla Eriyen Keskin Sütür

ALCALACTINE® sütürleri%90 Poliglikolik Asit ve %10 L- Laktik Asitten sentezlenen bir kopolimerden oluşmuş sentetik, emilebilir, steril, multifilament cerrahi sütürlerdir. Örgülü sütürler kaplama maddesi ile kaplanmıştır. Kaplamalı sütürlerin kaplama malzemesi Kalsiyum Stearat , Poliglikolik Asit ( %30) – L-Laktik Asit (%70)… Detaylar

Collagene At Membrane

Collagene-AT-Membran

ÖZELLiKLERi 180 gün içerisinde resorbsiyonunu tamamlar. Çevre dokulara yapışarak kolay adaptasyon saglar. Yüzeydeki mikro pürüzite membramın sture etmeksizin stabil kalmasnı sağlar. Collagene AT® , geri emilime sahip, doku yapılandırılması için kullanılan membran’dır Optimal bariyer etkisi Hidroxilapatit, Dogal Kemik Mineralleri v.b. gibi biyomateryallerle… Detaylar

T-Barrier Collagen Membran

Resorbe olabilen kollojen membran dental cerrahide yönlendirilmiş doku rejenerasyonuna endikedir. YÖNLENDİRİLMİŞ DOKU REJENERASYON T-BARRIER COLLAGEN MEMBRANE VE HYDROXILAPATITE MATERYAL SİSTEMİ TEKNİK VE MATERYAL ÖZELLİKLER: T-Barrier Collagen Membrane yeni kemik rejenerasyonu gereken her vakaya endikedir ve öncelikle oral cerrahi ,periodontoloji ve… Detaylar

Bioteck Collagene Membran

Periostal destek olarak, grefti tutmak ve/veya korumak için kullanılır. Birkaç saniye rehidrit edilerek kullanılır. Kanla temas ettiğinde, içersindeki collagen dolayısı ile yapışkanlığı artar. Biyoklagen membran Achille tendonundan kolajenden yapılmış, özellikle kullanımı kolaydır. Koruma süresi 4-6 haftadır. Bu süreden sonra, bariyer… Detaylar