CenoBone Kemik Allogreftleri

Mineralize, Demineralize ya da Partial Demineralize (kısmen demineralize edilmiş) özelliklere sahip; Kansellöz, Kortikal veya Kortiko-kansellöz yapıda (Freezed Dried)Dodurulmuş kurutulmuş greftlerdir. Masif greftlerin işleniş tekniğine göre Kurutulmuş Dondurulmuş (Freeze Dried) ya da Taze Dondurulmuş (Fresh Frozen) olarak muhafaza altına alınmış kemiklerdir

OSTEOKANDAKTİF VE OSTEOİNDAKTİF ler

Türlerine göre, CenoBone Kemik Allogreftleri
CenoBone FDBA

Mineralize özelliklerini muhafaza eden, Kortikal, Kansellöz, Kortiko-kanzellöz yapıda ve kullanım yerine göre çeşitli formlara sokulmuş Freeze Dried Kemik Allogrefti.

CenoBone DFDBA

Demineralize edilmiş, Kortikal, Kansellöz, Kortiko-kanzellöz yapıda ve kullanım yerine göre çeşitli formlara sokulmuş Freeze Dried Kemik Allogrefti.

CenoBone PDFDBA

Kısmen demineralize edilmiş Kortiko-kanzellöz yapıda ve kullanım yerine göre çeşitli formlara sokulmuş Freeze Dried Kemik Allogrefti.

CenoBone FFBA

Kortikal, Kansellöz, Kortiko-kanzellöz yapıda ve kullanım yerine göre çeşitli formlara sokulmuş Fresh Frozen Kemik Allogrefti.

Kemik Allogreftleri başlıca; Ortopedi ve Travmatoloji, Nöroşirurji, DİŞHEKİMLİĞİ, KBB, branşları tarafından kullanılırlar.

Herhangi bir sebepten dolayı (travma, tümör veya kist rezeksiyonu, diş çekimi sonrası çene kemiğinde oluşan çekim boşluklarının giderilmesi, kalça ve diz protez revizyonları vb.) oluşan kemik kayıplarının ya da defektlerinin giderilmesi amacıyla kullanılırlar.

Ayrıca servikal ve lomber füzyon gibi omurga cerrahilerinde bu tür kemik greftlerinden sıklıkla yararlanılır. Ekstremite kısalıklarının giderilmesi amacıyla yapılan cerrahilerde, osteotomilerde, çeşitli rekonstrüktif girişimlerde de cerrahların ihtiyaç ve görüşleri doğrultusunda kullanılırlar.