Perikardiyum GBR/GTR Membranı

Perikardium Membrane uzun süreli, uygun bariyer işlevini ~12-24 hafta sürdürür. Eşsiz, özel üretim süreci, doğal prekardiyumun üstün özelliklerini koruyarak doğal dokunun özelliklerini taşır. Membrane’ın kullanımı kemiğin ve dokunun rejenerasyonu ile birlikte GBR ve GTR anlayışının ana bileşenidir.

Endikasyonlar

  • İmplant dehisensi
  • Sinüs yükseltilmesi
  • Schneider membranının korunması
  • Fenestrasyon defektlerinin korunması
  • Çekim soketleri
  • Çene kemiği sırtının korunması
  • Horizontal & vertikal augmentasyon
  • Alveolar sırtın rekonstruksiyonu
  • İntraooseöz defektler (1-3 duvarlı)
  • Furkasyon defektleri (I-II)

Tanıtım  videosu