İleri doku yöntemi ile Estetiğe giden kolay yol

PARASORB HD Cone – GENTA-COOL HD Cone ile Soket koruma mümkün

  • At kaynaklı lokalize hemostat etkili kollajen materyal
  • Çekim sonrası self – koagulatif hemostası oluşturma amaçlı kullanılmaktadır.
  • Maksillar cerrahilerde kemik rejenerasyonuna yardımcı olmaktadır.
  • Tüm yara alanlarına uygun ölçülerde kesilerek esnek bir şekilde kullanılabilir.
  • Yara alanındaki salgılar ve kan tarafından absorbe edilir.
  • Antigenetik ( Alerjik ) hiçbir etki göstermeksizin yüksek tolerasyon sergiler.
  • EO yöntemi ile steril edildiği için ikincil sterilizasyona uygun değildir.
  • Hızlı ve güvenilir hemostas sağlayarak 2-4 hafta içerisinde reabsorbe olur.
Paket içerigi: 10 adet cone
parasorb-cone
parasorb-cone