BIOPAD®, fildişi-beyaz yumuşak sünger olup, yalnızca at fleksör tendonundan ekstrakte edilen liyofilize tip I naterheterologöz kollajen, jelatinden arındırılmış, vücudun cilt dokusuna özgü olan doğal yapısını koruyan yumuşak bir süngerdir.

BIOPAD® tek bir pakette, tek kullanımlık olarak steril olarak sağlanır ve 1×1 cm’den 10×15 cm’ye kadar farklı boyutlarda mevcut olabilir. Standart ölçü 5×5 cm’dir.

BIOPAD®, yara boyutuna kesilebilir ve yara boyutuna ve şekline kolayca adapte edilebilir.

BIOPAD®, yara iyileşme sürecinin tüm aşamalarında aktif rol oynayan, granülasyon dokusu büyümesini uyaran ve rejenerasyon dokularını geliştiren aktif bir sargıdır. Sağlar:

1. yara yüzeyinde emilim ve nem arasındaki denge
2. gaz değişimi
3. bakteriyel enfeksiyonları önlemek için bariyer
4. tamamen yapışmaz

BIOPAD® kullanımı hasta için tamamen ağrısızdır ve pansumanın kaldırılması veya değiştirilmesi gerekmez.

Yıpranmış yüzeyin sağlamlığının hızlı bir şekilde düzeltilmesi iyileşme sürecinde kritik öneme sahiptir: BIOPAD®, yaralı bölgenin hızlı bir şekilde iyileşmesini sağlamak için ideal bir araçtır.

BIOPAD®, küçük kanamanın kontrol altına alınması ve orta dereceli ve şiddetli yaralar dahil lokal yönetim için ideal ve en yenilikçi pansumandır.

· Basınçlı yaralar,
· Donör bölgeler ve diğer kanama yüzeyleri,
· Dehizced cerrahi insizyonlar,
· Drenaj yaraları,
· Tendonlar,
· Venöz staz ülserleri,
· Diyabetik ülserler,
· Kısmi ve tam kalınlıkta yaralar,
· Lazer sonrası ameliyat,
· Podiatrik,
· Cerrahi ve travmatik yaralar.

BIOPAD®’ın kullanımının avantajları aşağıdaki gibi özetlenebilir:

· İyileşme zamanının azaltılması
· En iyi yara izi kalitesi · Ülser
tedavisi zor olsa bile mükemmel sonuçlar
· Kolay kullanım
· Ağrısız uygulama
· Azaltılmış pansuman sıklığı
· Ayaktan tedavi (akut fazda)
· Ev tedavisi (akut dönemdeki akabinde)

Paketleme:

Paket içinde 3 Adet 5*5 cm lik collagen sünger bulunmaktadır.

Paket içinde 1 Adet 10*10 cm lik collagen sünger bulunmaktadır.